16 Mayıs 2016 – YenidenBiz Eğitimi: Neslihan Tözge ile “Değişim”

Neslihan Tözge ile gerçekleştirdiğimiz “Değişim” konulu sohbetimizde hayatımızın farklı alanlarındaki değişimi ve değişim süreçlerini, başarılı değişim ile başarısız değişimi ve arasındaki farkları öğrendik. Kendimiz için bir vizyon oluşturup o vizyona ulaşmamızı sağlayacak ana eylem planlarını ortaya çıkardık.