Allianz SOCIAL OPEX Programı ile Gönüllülük Yönetimi Çalışması

YenidenBiz, Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllüleri buluşturan C@rma platformunun desteğiyle, Allianz ile eşleştirildi. Allianz tarafından gerçekleştirilen Social OPEX programı kapsamında, YenidenBiz ile birlikte yürüttüğü, toplam 4 gün süren ‘Gönüllülük Yönetimi Çalışması’nda şu aşamalar kaydedildi: Alternatif çözümlerin etkileri ve gerektirdikleri efor değerlendirildi. Mevcut gönüllü yönetim süreci gönüllü, gönüllü birimi ve grup liderleri bakış açısıyla oluşturuldu, gelişim…

YenidenBiz “Smart Start Projesi”ne Türkiye’den seçilen ilk 20 STK’dan biri oldu.

Smart Start Projesi  Avrupa Birliği – Sivil Toplum Hizmetleri ve Medya Programı 2014-2015 tarafından desteklenen bölgesel bir projedir. Projenin amacı, Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek’teki sivil toplum kuruluşları (STK) için sosyal girişimciliğe fırsat veren bir ortamın yaratılmasına yardımcı olmak ve STK’ların sürdürülebilirliğini ve sosyal etkisini geliştirmektir. Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye’deki STK’ların oluşturduğu…