YenidenBiz Platin Dergisinde!

Mayıs ayı sayısında iş gücü piyasalarındaki dönüşümü “WORK 3.0” başlığı ile ele alan Platin Online Dergisi, çalışma mekanlarının kısıtlayıcı unsurlarından uzaklaşılan bir çalışma modeline geçiş sürecini vurguyor. Buna ek olarak haberde, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasının, 20.05.2016 tarihli ve 29717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6715 sayılı, ‘İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu…