YenidenBiz Eğitimi: Boğaziçi Üniversitesi İİBF Dekanı, Prof. Dr Ayşegül Toker ile “Dijital Dönüşümün Pazarlamaya Yansımaları”

Dijitalleşme ve yeni teknolojiler, insanı, yaşamı, işi ve iş yapma biçimlerini radikal bir şekilde etkiliyor ve dönüştürüyor. Bu değişimleri her gün deneyimliyoruz. İnsan ve yaşam değişirken, esas çıkış noktası tüketiciyi/insanı anlamak ve markaların değer önerisi iletişimini yapmak olan Pazarlama bu dönüşümünden nasıl etkileniyor? Ayşegül Toker’le Dijital Dönüşümün Pazarlamaya Yansımalarını değerlendirmek ve tartışmak üzere Boğaziçi Üniversitesi’nde…