💫ONLINE YenidenBiz Eğitimi: Bülent Kılıç ile “Self Reflection”

İnsanların içgörü kazanmasının en büyük faydası düşünce ve eylemleri üzerinde bilinçli olarak düşünmesi, başından geçen olaylar üzerinde farklı açılardan yorum yapması, öğrenme ve anlam çıkarması sürecidir. İçgörü sürecini anlamak istememek, sorgulayıcı bu süreçten hoşlanmamak, ortaya çıkan sonuçları beğenmemek, atalet ve ayrılan emek, zaman ve yeteneğe rağmen sonucun içimize sinmemesi durumunu yaşamımızın farklı evrelerinde farklı bağlamlarda…