İş Fırsatları İle Buluşturma

//İş Fırsatları İle Buluşturma
İş Fırsatları İle Buluşturma 2018-09-24T21:56:55+03:00

shutterstock_160903895

Adayların ve şirketlerin beklentilerine uygun olarak eşleştirmeleri gerçekleştirerek kadın istihdamına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İş hayatına dönüş yolunda herkesin rotası farklıdır. “Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesi ile yola çıkan YenidenBiz, aday ve kurum beklentileri doğrultusunda, farklı iş modeli alternatiflerini de gözeterek doğru eşleştirmeleri gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

İş tecrübeniz 7 yıl veya üzeri ise ve şu anda çalışmıyor iseniz, iş hayatına geri dönme arayışındaysanız, YenidenBiz adayı olmak için bize ulaşabilir, özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

Aday havuzuna kayıt olmak ve özgeçmişinizi göndermek için tıklayınız.

Tam zamanlı işlerin yanı sıra alternatif çalışma modelleri, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde yıllardır uygulanmaktadır. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde başarıyla uygulanan bu sistemin iş verimliliği üzerinde de oldukça olumlu etkileri olduğu kanıtlanmıştır.

Yapılan araştırmalar alternatif çalışma modellerinin nitelikli iş gücünün iş hayatında varlığını sürdürebilmesi açısından önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Çeşitli nedenlerle tam zamanlı bir çalışma temposunda devam edemeyecek olan çalışanlar için yaratılan alternatifler, firmalara iş dünyasının değişken koşullarında esnek hareket edebilme olanağını sunmaktadır.

Firmalar tarafından en fazla tercih edilen alternatif çalışma modellerini aşağıdaki ana başlıklar altında özetleyebiliriz:

Geçici Yöneticilik (Interim Management): Bir şirkette, acil bir ihtiyaç üzerine doğan bir pozisyonun doldurulmasına kadar olan süreçte, konusunda uzman, tecrübesi ve başarılarıyla kendini kanıtlamış yöneticilerin geçici bir süre için bir proje yöneticisi olarak yer almalarıdır.

Yarı Zamanlı Çalışma (Part-time): Tam zamanlı iş takviminin yarısı kadar işe gelinmesini öngören bir sistemdir. Çalışanlar zaman yönetiminde daha etkili davrandıklarından daha verimli olabilmektedir. Bu sistemde çalışmayı tercih edenlerin profesyonel yaşamlarında yükselme olanakları sınırlanabilmektedir.

Proje Bazlı Çalışma (Project Based): Şirketlerle yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde, gereklilik doğdukça, proje bazında çalışma sistemine dayalı olan bu modelde; çalışanın yoğunluğu projenin süresine ve iş yüküne göre belirlenmektedir.

Evden Çalışma (Telecommuting): İletişim için teknolojik imkânları kullanarak düzenli bir şekilde evden çalışma yöntemi giderek artmaktadır. Özellikle kendi kendine motive olmuş ve işleri yüz yüze etkileşim gerektirmeyen profesyonellerin çok sayıda olduğu genç bilişim şirketlerinde daha çok kullanılan bir modeldir.

Esnek Çalışma Saatleri (Flextime): Standart olmayan bir çalışma programı ile firmalar çalışanlarına, çalışma zamanlamasında ve iş dışı faaliyetlerde günlük tercihte bulunma olanağı vermektedir. Dolayısı ile çalışanlar hangi saatler arasında çalışacaklarına kendileri karar verebilmektedir.

İş Paylaşımı (Job Sharing): Bu uygulamada iki çalışan, tam zamanlı çalışan bir kişinin sorumluluklarını beraber yerine getirmektedir. Özellikle aynı çalışma stillerini ve benzer kişilik özelliklerini paylaşan çalışanlar tarafından bu yöntem daha elverişli olarak kullanılabilir. Uygulama sırasında iki çalışanın birbiriyle sıkı bir iletişim içinde olmaları şarttır.

Alternatif Çalışma Modellerinin Adaylara ve Kurumlara Sağladığı Avantajlar:

Farklı çalışma modelleri hem işveren, hem de çalışan açısından farklı esneklikler ve avantajlar sunmaktadır.

Michael Page’in 17 ülkede, işverenler ve çalışanlar ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre işverenlerin yüzde 80’i, esnek, yarı zamanlı, proje bazlı çalışma sistemine sıcak bakıyor, değer veriyor. Bu oran, modeli uzun yıllardır uygulamakta olan Avustralya, İngiltere, Kanada gibi ülkelerde daha yüksek iken, son yıllarda hayata geçiren Polonya ve İtalya gibi ülkelerde biraz daha düşük.

Araştırmada, işverenler bu sistemin avantajlı taraflarını şu şekilde sıralamışlar:
• Esneklik
• Kısa vadeli veya anlık gelişen ihtiyaçların karşılanması
• Uzun vadede, firmaya değer katabilecek adayları iş üstünde değerlendirme fırsatı
• İşe dışarıdan bir uzmanlık, farklı bir bakış açısı getirebilmek
• Maliyet avantajı

Çalışanlar ise sistemin cazip yanlarını aşağıdaki şekilde ifade etmişler:
• Ekonomik durgunluk zamanlarında dahi iş bulma fırsatı
• İletişim ağını güçlendirme avantajları sunması
• Yetkinlikleri geliştirme fırsatı
• Uzun vadeli iş bulma olanakları yaratması

Ülkemizde esnek, yarı zamanlı, proje bazlı çalışma sistemine bir düzenleme getirmeye yönelik adımlar yeni yeni atılmaya başlandığından, uygulamayı hayata geçirmiş ülkelerin verileri üzerinden değerlendirmelerde bulunabiliyoruz.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.