YenidenBiz, çalışmalarını gönüllü olarak çalışan destekçileri ile sürdürmektedir.

Gönüllü Çalışma Gruplarımız:

Aday Geliştirme ve Etkinlik Çalışma Grubu: YenidenBiz’in yüz yüze ve online eğitimlerini, etkinlik ve buluşmalarını organize eder.

İnsan Kaynakları Çalışma Grubu: YenidenBiz’in aday mülakat ve iş fırsatlarının adaylarla buluşturulması sürecini yürütür.

Kaynak Geliştirme Çalışma Grubu: YenidenBiz’in kurumlarla olan iş birliklerini, üyelik, destek ve sponsorlukları geliştirme çalışmalarını yürütür.

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Çalışma Grubu: YenidenBiz’in tüm iç ve dış iletişim çalışmalarını yürütür.

Kurumsal Yönetişim ve Gönüllü Yönetimi Çalışma Grubu: YenidenBiz’in sürdürülebilirlik ve şeffaflık doğrultusunda kurumsal süreçlerini oluşturur, gerekli düzenlemeleri yönlendirir ve uygulanmasını kontrol eder.

Portal ve Teknoloji Çalışma Grubu: YenidenBiz’in teknolojik altyapı çalışmalarını yürütür.

Gönüllü olmak için aşağıdaki butona tıklayınız.